Föreläsningar

För inspiration och energi 

Du och ditt synsätt! Du bestämmer!

Hur ser du egentligen på dig själv och din omgivning? 
Om du vill utvecklas som människa behöver du börja med att förstå hur både du själv och andra fungerar. 
Hur du själv tolkar din omgivning och det som händer dig beror på en massa saker och har stor betydelse för både din fysiska och psykiska hälsa.

 • Livet är som ett gör det själv - projekt
 • Dina tankar, känslor, beteende och resultat (och hur det hänger ihop)

 • Du och dina sanningar

 • Din Vision, Mission och Motivation

 • Din självbild

 • Dina egenskaper och personlighet

 • Din energi och ditt fokus 

 • Dina behov och din kapacitet

 • Måste du? Eller vill/behöver du?

Tankekraften är själva nyckeln till att åstadkomma förändringar i livet.

Föreläsningen bjuder på energi, aha-upplevelser, verktyg och övningar för insikt om de egna möjligheterna och förmågorna att skapa sin egen framtid.

Motivation - livets kärna!

Hur uppgraderar man sitt operativsystem för motivation?
Är du motiverad? Visst är du det!
Vi är alla motiverade, men frågan är för vad.  För att hålla motivationslågan vid liv och gå från tanke till handling behövs tändande mål och en känsla av att det jag gör är både roligt, meningsfullt och utvecklande.

 • Vad är skillnaden på yttre och inre motivation och vad styr just DIG?
 • GRIT - konsten att inte ge upp

 • Vilket är DITT "varför"?

 • Hur hänger synsätt, beteende och resultat ihop med motivation?

 • Gör du saker för att du måste eller för att du vill och/eller behöver?

 • Hur kan du identifiera dina drivkrafter?

 • Motivation utifrån vision & mål

 • Automatisering av positiva målbilder

Föreläsningen bjuder på fakta kring teorier, modeller och mängder av exempel att relatera till. Dessutom upplyftande råd och spännande och tänkvärda tankar som syftar till att förändra och förbättra din egen motivation och därmed din framtid. 

Peak Performance

Vad är framgång och kan man mäta det? Hur kan du själv bli mer framgångsrik?
Vad utmärker framgångsrika idrottare eller ledare och vilka framgångsfaktorer och mentala processer ligger bakom?
Hur kan var och en av oss utnyttja det vi kan mer?

 • Inre och yttre framgång
 • Framgångsfaktorer
 • Talang vs. styrkor

 • Det ideala prestationstillståndet:
  "Tänd men inte spänd"

 • Flow - ett sinnestillstånd

 • Självbild, målbild, attityd och känsla

 • Locus of control

 • Inlärd hjälplöshet

 • Jantelagen

 • Bäst när det gäller

Föreläsningen syftar till att ge insikt i de psykologiska färdigheter som ligger bakom topprestationer och framgång. Allt för att själv kunna få ut mer av den potential som hos oss alla är okänd.