Kurser

för lag, team och organisation

Motivation, Målstyrning och Arbetsglädje

Detta är en kurs för utveckling av individer, team och organisationer som bygger på den mentala träningens grundstruktur.
Tyngdpunkten ligger på motivation, målstyrning, attityder och livskvalitet.
Välfungerande team har en tydlig vision, medvetenhet, gemensamma mål och ett relationsfokus. Men det finns andra faktorer som också är viktiga.
Motivation, Målstyrning och Arbetsglädje, syftar till att stärka varje individ för sig, men framförallt att få helheten att bli större en summan av delarna.

Kursupplägg (inkl. mentala träningsprogram):

 • Att växa som människa
 • Framgångsfaktorer
 • Mental konditionsträning
 • Mental styrketräning
 • Motivation - livets kärna
 • Målanalys
 • Målstyrd planering
 • Avspänd effektivitet
 • Positivt tänkande
 • Livskvalitet och livsglädje

Kursen kan med fördel genomföras för teambuilding, ledarskapsutveckling eller för att öka kreativitet och engagemang i en grupp.
Kursen kan läggas upp på tio tillfällen á två timmar eller mer komprimerat enligt önskemål.
Kontakta mig för ett önskat upplägg.

Mental träning för idrotten


Hur blir du/ni bäst när det gäller?

Mentala faktorer är viktiga delar av prestationsförmågan eftersom kropp och psyke hör ihop.Det mentala tillståndet avgör hur den fysiska kapaciteten kommer att utnyttjas.Genom mental förberedelse skapas lugn och självförtroende inför tävlingar.

Detta är en kurs, som särskilt fokuserar på hur du kan använda mental träning inom idrotten. Under totalt fem studiedagar (förlagt med minst en vecka emellan) får du både teoretisk träningslära och verktyg för att stärka dina och dina lagmedlemmars mentala processer. Allt för att utvecklas som idrottare och människa.

Mellan studiedagarna får du/ni arbeta med olika verktyg som knyter an till den mentala träningen.

Delar av kursupplägg:

 • Målbilder
 • Mentala metoder

 • Framgång i tävling och framgångshjulet

 • Prestationsförmåga och färdigheter

 • Mental inställning och balans

 • Energitillstånd

 • Superkompensation

 • Fokusering

 • Störningskontroll

 • Kvalitet i träning

Kontakta mig för mer info eller för att boka en kostnadsfri konsultation.

Mental styrketräning för ökad livskvalitet

Det övergripande syftet med mental träning är att bidra till att Du mår, fungerar och presterar bättre.
Det är även syftet med denna kursen.
Mental träning handlar om sambandet mellan hjärna och kropp (idéomotorik), medvetandet och alternativa medvetandetillstånd och effekten av träning på tankar, känslor och personlighet.
När du vill gå från ett nuläge till ett nyläge behöver du göra mentala val i rätt riktning. Ditt mentala tillstånd och din inställning spelar stor roll för dina resultat i livet.
Allt detta kan du påverka med olika verktyg, metoder, träning och insikter som du får genom kursen.

Kursupplägg (inkl. mentala träningsprogram):

 • Introduktion till mental träning
 • Muskulär avslappning

 • Mental avslappning & Triggers

 • Självförtroendeträning

 • Vision och målprogrammering - dina livsmål. 

Kursen genomförs med fördel fördelat på åtta tillfällen á två timmar Öppna kurser online kommer att erbjudas inom kort. Kontakta mig för intresseanmälan