Boosta dig själv i och utanför arbetet med mental träning!

24.07.2020

Mental träning är inget nytt. Kunskapen har funnits länge, inte minst inom elitidrott och inom det området är det fortfarande störst.
Men det har blivit större även inom näringslivet. Hur gör man för att må bra och samtidigt prestera det man önskar i en pressad vardag med stora utmaningar och förändringar?

Mental träning gör att vi mår, fungerar och presterar bättre!

Många av oss upplever stress av de snabba förändringar som sker i samhället och arbetslivet idag.
Inte minst av det informationsflöde som bara verkar öka hela tiden.

Denna press sänker både välbefinnande och produktivitet.
En stressad hjärna begränsar tillgången till många av hjärnans fantastiska förmågor.

Med regelbunden mental träning ökar både produktivitet, prestation och välmående. Vi blir mer fokuserade, mer motståndskraftiga och mer mentalt starka.

Från kunskap till kompetens!

Det finns mängder av självhjälpsböcker, föreläsningar och poddar som kan inspirera, men visst vet du egentligen att en hållbar förändring kräver bra verktyg och regelbunden träning? Det är så kunskapen blir kompetens.
Vanligtvis förknippar vi träning med ansträngning, men mental träning handlar snarare om avspänning och avkoppling. 

Ta kontroll!

Inom mental träning använder vi program och tekniker för visualisering, målbildsträning, koncentrationsträning, anspänning/stresshantering, motivation- och självförtroendeträning.

Det handlar i hög grad om att kunna kontrollera sina tankar och därmed känslor och ändra sina tankemönster. Detta ger positiva effekter inom flera områden.

Exempel på situationer i vardagen i eller utanför arbetet där det kan vara avgörande att vara mentalt förberedd:

 • En viktig anställningsintervju
 • Ett viktigt framförande (föreläsning, audition, soloprestation inom musik/teater)
 • Att hålla ett svårt samtal med en medarbetare, t ex uppsägning, lönesamtal, osv.
 • Kontakta en arbetsgivare
 • Lyfta telefonen för att sälja något
 • Uppkörning för att ta körkort
 • Vittna i domstol
 • Inför en operation
 • Inför en flygning
 • Inför förlossning

Boosta dina mentala färdigheter!

Se mental träning som en investering i dig själv. 

Enligt Jack J. Lesyk (professor i idrottspsykologi) finns det nio särskilda mentala färdigheter som bidrar till framgång inom idrotten. Dessa färdigheter är alla inlärda och kan förbättras med mental träning.
Dessa mentala färdigheter kan användas för att nå framgång även på andra områden, till exempel i arbetslivet. De bidrar till att du:

 1. Väljer och upprätthåller en positiv attityd.
 2. Upprätthåller en hög nivå av inre motivation.
 3. Ställer höga, realistiska mål.
 4. Hanterar människor på ett effektivt sätt.
 5. Pratar positivt om och med dig själv.
 6. Använder positiva mentala bilder.
 7. Hanterar ångest effektivt.
 8. Hanterar dina känslor på ett effektivt sätt.
 9. Bibehåller koncentrationen.

Med denna information hoppas jag att du fått insikt i att mental träning är till för alla människor och organisationer som vill satsa på att må, fungera och prestera bättre.

Till dig som arbetsgivare:

Om du på riktigt vill arbeta för en mer välmående och attraktiv arbetsplats med medarbetare som mår och presterar bättre, då är mental träning en lönsam investering. Kontakta mig för att diskutera ett upplägg som passar just er! 

Till dig som arbetstagare: 

Vill du satsa på dig själv för att må och fungera bättre i olika sammanhang? 
Vill du få ner din stressnivå och sova bättre? Bli bättre på att styra dina tankar och få kontroll? Öka ditt självförtroende eller din självkänsla och öka dina förutsättningar för att uppnå dina livsmål? 

Se mental träning som en investering i dig själv. 

Har du friskvårdsbidrag?

Mental Träning är en av de friskvårdsförmåner som din arbetsgivare kan erbjuda dig skattefritt!

Jag berättar gärna mer om hur just DU eller NI kan arbeta med mental träning och om mina egna positiva erfarenheter av detta. Kontakta mig för en kostnadsfri konsultation!

Må gott!

//Annica