Förbättra din motståndskraft!

05.06.2020

Ett vanligt begrepp som man stöter på inom positiv psykologi är resiliens.
Det handlar om motståndskraft och förmågan att ta sig tillbaka efter att ha råkat ut för svårigheter.
Att kunna tackla "tuffa tider" mer eller mindre.
Att vara motståndskraftig betyder att man trots smärta och svåra omständigheter kan fortsätta med sitt liv utan att förlora kontrollen.

Två viktiga komponenter för att öka sin motståndskraft är ett lösningsinriktat förhållningssätt och optimism.

Det handlar om förmågan att se nya dörrar öppnas när en annan stängts.

Visst har vi alla varit med om både en och två dörrar som stängts i livet? Ett äktenskap som gått i kras, en ofrivillig arbetslöshet, en oförutsedd händelse som lamslagit oss eller en flytt till en ny plats.

Motståndskraft och resiliens är inget drag som människor antingen har eller inte har.
Det handlar om beteenden, tankar och handlingar som kan läras och utvecklas hos vem som helst.

Ett sätt att arbeta med detta är att börja reflektera över hur du tidigare hanterat när en dörr i livet stängts och försöka dra nytta av detta:

  • Vad var det som hjälpte dig att öppna den nya dörren?
  • Vad skulle aldrig ha hänt om den första dörren inte stängts?
  • Vad gjorde andra för att hjälpa dig öppna nya dörrar och vad kan du göra för att hjälpa andra?
  • Vad/vem stöttade dig och höll dig upprätt?
  • Vilka strategier fick dig att fortsätta framåt?
  • Vad gav dig tröst och hopp?
  • Vilka beteenden hade du som var lösningsinriktade?

Ett annat sätt att öka din motståndskraft är att komma i kontakt med dina personliga värden, det vill säga ta reda på vad du verkligen värdesätter.
Detta kan bland annat öka motståndskraften för stress.
Våra personliga värden kan påminna oss om varför det är värt att slåss för något och för att fortsätta kämpa.
Skapa en visuell påminnelse om dina värden som en hjälp för att kunna hålla rätt kurs när det blåser.
Det kan vara en enkel lapp på kylskåpet eller skrivbordet eller en bakgrund i din telefon, som påminner dig om vad det är som du tycker är värt att kämpa för.

Ytterligare viktiga komponenter som främjar byggandet av motståndskraft är att skapa goda relationer med din omgivning, acceptera förändring som en del av livet och träna dig i att känna tacksamhet.

Mental tuffhet (mental styrka) handlar mer om att i svåra situationer kunna kontrollera och styra sina känslor och reaktioner på ett sådant sätt att man kan skapa det inre tillstånd som leder till den bästa prestationen eller det bästa välmåendet.

Mental tuffhetsträning ligger inom ramen för mental träning och det kommer nästa blogginlägg att handla om.

Må gott!
Annica