Inte bara virus smittar

30.05.2020

Jag vet att det inte bara är virus som smittar, utan även känslor.
Såväl positiva, som, negativa.
Vi sänder omedvetet ut signaler om våra känslotillstånd.
Lika omedvetet uppfattas signalerna av andra vilket ger upphov till likartade känslor.

Vår hjärna är byggd för att vi ska smitta varandra.
Genom hjärnans spegelneuroner upplever vi andras känslor som våra egna.
Att uppfatta vad andra känner utgör en grund för den empatiska förmågan.

Något som får mig, personligen, att känna riktigt varma, goa känslor är när ett litet barn skrattar hejdlöst och okontrollerat. Ett sådant där skratt som verkligen smittar och får vem som helst att själv börja skratta. Visst är det helt underbart!! Det är bara ett exempel på hur känslor smittar.

Ett annat exempel är när jag ser något riktigt sorgligt på TV och känner så starkt med/för en karaktär så att jag inte kan hålla tillbaka tårarna. Jag känner plötsligt dennes känslor och är smittad.

Även negativa känslor smittar och det finns därför anledning att välja sitt sällskap med omsorg och dessutom ha koll på sina egna känslolägen. Inte minst för att undvika att smitta andra - alla kan ha en dålig dag.

En av många kanaler som vi signalerar vår sinnesstämning till andra genom är ansiktsuttryck. Mycket av detta sker på ett omedvetet plan. Vi är snabba på att snappa upp känslolägen och vi har väl alla upplevt hur en negativ eller sur person snabbt kan förpesta en hel arbetsplats.

Kroppen påverkas av våra känslor, men undersökningar visar att känslorna också påverkas av kroppen. Ett leende sätter till exempel igång en biologisk process som på olika sätt bidrar till att vi mår bra.
Om jag är nervös inför ett framträdande kan jag med hjälp av hållning, upplyft blick och ett energiskt rörelsemönster få andra känslor som istället hjälper mig i rätt riktning.

Vi kan alltså själva påverka våra känslor i hög grad genom kroppsspråket.

Vi smittar varandra fram och tillbaka och om jag vet att det fungerar så, finns det ju all anledning att MEDVETET försöka smitta andra med positiva känslor. Åtminstone i de fall då jag känner att jag kan göra ett val.
På så vis kan jag bidra till en bättre relation, en bättre arbetsplats, mitt eget och andras välmående och i ett större perspektiv...en bättre värld.

Må gott!

Annica