Livet är som att cykla

10.05.2020

......... du måste fortsätta framåt för att hålla balansen.
Det lär Albert Einstein ha sagt och just det ska detta inlägg handla om.

Ibland känns allt meningslöst. Ibland är allt svårt. Ibland känns det som att allt går emot en. Just då kanske det inte känns så käckt med budskap som går ut på att tänka positivt.

Men utmaningar och svårigheter är en del av livet och så har det alltid varit.
Det är mänskligt att tappa sugen emellanåt. Det viktigaste är att inte fastna i
de negativa tankar som oftast föds vid motgångar och svårigheter.
Negativa tankar blir lätt till sanningar som vi går och bär på och nästa gång vi
får en motgång så bekräftas det vi först tänkte och kände och blir ännu
starkare, och så fortsätter det...

Du blir vad du tänker, har vi väl alla hört någon gång. Men det blir inte mindre sant för det. Tankens kraft är enorm och ju förr vi inser det, desto bättre.

Livet är som ett "gör det själv projekt" som du själv och/eller med stöd från
andra kan ta kontroll över. Med andra ord, vill du ha till en förändring eller se nya resultat så behöver du göra något annorlunda.
För att knyta an till det så lär Albert Einstein även ha sagt följande: "Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat."
Egentligen logiskt, men hur ofta tänker vi så när det rör våra mentala processer?

Genom att förändra dina tankar kan du förändra hur du uppfattar världen.
Du kan själv påverka tankemönster och bestämma hur du ska tänka, men det händer inte av sig själv. Det kräver systematisk träning.

Några konkreta tips för att bryta ett ogynnsamt tankemönster:

  • Utmana hjärnan - om vi inte aktiverar och utmanar hjärnan tenderar vi att tänka negativt (det är biologiskt). Gör nya saker eller gör saker annorlunda. Bygg nya vanor. Tänk på att varje litet steg utanför invanda rutiner räknas.... och varje förändring ökar motivationen att fortsätta prova nya saker (positiv process).
  • Utmana dina tolkningar och dina sanningar.
    Fundera över om du går omkring med gamla sanningar eller föreställningar om dig själv eller din omgivning som kanske inte ens är sanningar. Prova nya förhållningssätt! Förändrat tankefokus leder till förändrat känslofokus.
  • Reflektera över vilka framtidsbilder du har.
    Om du inte har några mål eller någon riktning framåt, så är det svårare att hålla motivationen vid liv och se mening i det som sker.

Det går inte att påverka alla tankar på en gång....... Om du så bara lyckas bryta en eller två negativa tankar i vardagen, så påbörjar du en förändring i rätt riktning.

Må gott!
Annica