Om mental träning

Tusentals idrottare kan inte ha fel

Varför? Vad? För vem? 

Varför mental träning?
Mental träning är till för alla som vill må, fungera och prestera bättre.
Mental träning är för hjärnan vad fysisk träning är för kroppen.
Under årtionden har många vetenskapliga studier visat att regelbunden långsiktig och systematisk mental träning leder till olika positiva effekter:

 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
 • Minskad stress och bättre sömn
 • Ökad självkänsla och ett bättre självförtroende
 • Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom
 • Ökad koncentrationsförmåga och bättre fokus
 • Mer positiv attityd och inställning till livet och tillvaron
 • Ökad självkontroll
 • Du blir och känner dig lugnare, säkrare och mer trygg
 • Ökad arbetsförmåga och/eller förbättrade studie- eller idrottsprestationer
 • Förbättrade sociala relationer
 • Ökade förutsättningar att uppnå dina livsmål
 • Vad är mental träning?
  Mental träning som begrepp finns inom psykologin och är sedan länge välbekant inom idrottsvärlden.
  Samma mentala färdigheter som idrottsmän över hela världen använder för att nå framgång i idrott kan även användas för att nå framgång på andra områden i livet.
  Mental träning bygger på mångårig forskning och innebär att systematiskt träna hjärnan, för att få ett bättre liv.

  Mental - står för att det handlar om mentala processer, det vill säga hur dina tankar, känslor och bilder påverkar och styr ditt beteende.

  Träning - står för att du precis som med fysisk träning måste träna och öva upp din mentala förmåga för att bli mentalt starkare.

  Skillnaden är att fysisk träning vanligtvis innebär ansträngning, medans mental träning medför både avspänning och avkoppling.

  Mental träning är ett verktyg inom stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling eller för att öka kreativitet och engagemang.

  För vem är mental träning?
  Mental träning är både för dig som vill sänka din grundspänning, få ut mer av din potential, skapa positiva framtidsbilder, ta nästa steg i din idrottskarriär, står inför en utmaning eller behöver stärka dig själv.
  Det är en effektiv metod för dig som vill förändra tankar, känslor, attityder och handlingar för att fungera bättre både privat och i idrotts- eller arbetslivet.

  Den mentala träningen grundar sig i framgångsfaktorerna; självbild, målbild, attityd och känsla.

  Hur går det till?
  Den mentala träningen delas in i två olika delar: en grundläggande mental konditionsträning och en mer målinriktad mental styrketräningsdel.

  Mental Konditionsträning

  Består av avspänning och avspänd koncentration.
  Den ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll.
  I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.
  Den grundläggande mentala konditionsträningen handlar om att du lär dig att träna olika avspännings-/avslappningsmetoder och tekniker som hjälper dig att gå ner varv, återhämta dig, reducera stress och hämta ny kraft.
  Allt för att du ska orka mer, men med mindre ansträngning.
  Därav uttrycket "tänd men inte spänd"!

  Avspänning som grund för positiva målbilder

  Den inledande grundträningen är också en förutsättning för den målinriktade mentala styrketräningen. Den senare är utformad för att påskynda förverkligandet av de målbilder som du sätter upp i ditt liv.

  Träningen hjälper dig att bli bättre på att visualisera och skapa nya själv- och målbilder i ditt undermedvetna.

  När du slappnar av är du mer mottaglig för positiva budskap eftersom hjärnan är i ett så kallat alternativt medvetandetillstånd.

  Du blir vad du tänker

  Allt börjar med en tanke..
  Vi styrs i hög grad av tankeföreställningar som vi oftast inte är medvetna om, men som finns i vårt undermedvetna.

  Eftersom vårt undermedvetna inte kan skilja på en verklig bild och en bild som vi skapar i fantasin, så tror hjärnan på det som du faktiskt matar in i huvudet som sant - oavsett om det är negativt eller positivt. Det är därför vi alla tolkar en viss situation, som vi befinner oss i, på olika sätt.

  Mental träning för välbefinnande

  Förutom att den mentala konditionsträningen är en skön och behaglig träning för väldigt många har vetenskapliga studier visat att den förebygger stress och dessutom har en positiv inverkan på din sömnkvalitet. Du kommer garanterat att både må, fungera och prestera ännu bättre än tidigare.

  Mental styrketräning

  Förutom momenten avspänning och koncentration innebär mental styrketräning även mentala föreställningar om egna meningsfulla mål. Det kan handla om allt ifrån enkla mentala förberedelser inför arbetsdagen till personliga livsmål.

  När du visualiserar, det vill säga ser dig själv i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det du föreställer dig. Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du med visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar.
  I hjärnan lagras på detta sätt minnen av framtiden.

  Målinriktad mental styrketräning är för dig som vill utvecklas med hjälp av dina egna mentala resurser.
  Det handlar om att du får lära dig träna upp dina inre mentala styrkor såsom självkänsla,  självförtroende och inre motivation. Det handlar också om att arbeta med målbildsträning, förhållningssätt, kommunikation m.m.

  Upptäck dina nya sidor

  Faktorer som ofta står i vägen för att kunna må, fungera och prestera bättre är ofta höga förväntningar på dig själv, rädsla för att misslyckas, brist på kontroll över känslor samt svårigheter att koncentrera/fokusera.
  Är du trött på att vara ett offer för omständigheterna och hitta ursäkter till varför saker inte går som du hade tänkt dig?
  Allt detta är tankar, känslor och beteenden som du själv har resurser till att förändra.
  Med mental styrketräning har du möjlighet att arbeta med detta och upptäcka nya sidor hos dig själv som kanske tidigare varit dolda.